Wheel of Fortune

for ensemble

Instrumentation: fl, cl, trb, perc, pno, vln, vla, vlc, cb

Duration: 16’00”

First performance:
Riot Ensemble
Viitasaari Time of Music -festival
7.7.2023, Viitasaari, Finland

Year: 2023

Commisioned by / dedications:
The work is commissioned by Time of Music Festival (FI) and Gaudeamus Festival (NL), and is written for and dedicated to Riot Ensemble.

Program notes:

en: ”Wheel of Fortune” started as a combination of two separate ideas that had swirled in my mind already a while. Firstly, I wanted to work with the theme of happiness, especially from the point of view of pursuing happiness. Secondly, I had an image of a certain kind of striking, rambling and energetic music in my mind. The first of the ideas started to guide the planning of the form, while the second served as the starting point for the musical material.

While composing, I pondered about the happiness industry and the way it affects and has affected my own being. Its undeniable achievement is the mystification of the feeling of happiness into unattainable proportions: happiness is never in the present but something to be pursued through continuous effort and success with ever increasing goals. A fulfilled dream is always just a step towards even bigger dreams, and happiness remains unattainable. The double meaning of the word ”onni” in Finnish language, referring to both ”good fortune” and ”happiness”, is fascinating and creates a connection between happiness and luck: in the pursuit of happiness, pure chance is always involved. It was this contingency of possibilities that formed the core for the work, the meeting point for the two original ideas.

The form of the piece is constructed of successive “spins” and the musical situations in between. The music is dominated by furious and restless hurling from one dream, attempt, and mistake to another – from one musical situation and material to another, to the extremes of register, dynamics, and rhythm. Each new “spin” is provoked by dissatisfaction and boredom when the achieved result was not as expected. This never-ending hunt for happiness that inspired the work is like a game of gambling, in which a solution to dissatisfaction is sought by spinning the wheel of fortune once more. Constant promises of even greater things fuel the feeling of unease. When composing, I imagined music that is hyper-energetic, restless, and exuberant in nature, festive and powerful, even pompous. The music acts as a carnivalesque frame for the unattainability of happiness and the vastness of wonderful opportunities.

Happiness looming on the fleeing horizon and the impossibility to reach it in the present moment keeps us moving, makes us work. But who defines the recipe for happiness, the life that should make you happy? Can I even recognize happiness? Do they want me to be happy? Or is it all down to pure chance, good fortune?

***

fi: ”Onnenpyörä” sai alkunsa kahden jo pitkään kypsyneen, mutta toisistaan erillisen idean yhdistymisestä. Halusin käsitellä onnellisuuden teemaa, erityisesti onnellisuuden tavoittelun näkökulmasta. Tämän lisäksi mielessäni oli jo pitkään kehittynyt mielikuva juuri tietynlaisesta räväkästä, rönsyilevästä ja energisestä musiikista. Näistä ideoista ensimmäinen lähti ohjaamaan kappaleen muodon syntymistä, toinen taas toimi kappaleen materiaalin lähtökohtana.

Sävellystyön aikana pohdin onnellisuusteollisuutta sekä sitä, miten se vaikuttaa ja on jo vaikuttanut minuun itseeni. Sen ehdottomiin saavutuksiin kuuluu onnellisuuden mystifioiminen saavuttamattomiin mittasuhteisiin: onnellisuus ei ole sitä, mitä jo on, vaan jotain, mitä tavoitellaan jatkuvan yrittämisen ja onnistumisen kautta. Toteutunut haave on kuitenkin aina vain askel kohti entistä suurempia unelmia, ja onnellisuus jää saavuttamattomaksi. Sanan ”onni” sisältämä kaksoismerkitys ”hyvän onnen” ja ”onnellisuuden” välillä on kiehtova, ja luo mielikuvan siitä, kuinka onnellisuus on seurausta onnesta, hyvästä tuurista. Mukana on siis aina myös puhdasta sattumaa, kuin arpaonnea. Juuri tästä mahdollisuuksien sattumanvaraisuudesta muodostui teoksen ydin, kahden alkuperäisen idean kohtauspiste.

Teoksen muoto rakentuu toisiaan seuraavista ”pyörähdyksistä”. Musiikkia hallitsee raivokas ja levoton sinkoileminen haaveesta, yrityksestä ja erheestä toiseen – musiikillisesta tilanteesta ja materiaalista toiseen, rekisterin, dynamiikan ja rytmin äärirajoille. Uutta pyöräytystä provosoi tyytymättömyys ja kyllästyminen, kun saavutettu tila ei ole odotusten mukainen. Teosta innoittanut onnellisuusjahti on kuin uhkapeliä, jossa tyytymättömyyteen haetaan ratkaisua antautumalla aina vain uuteen kierrokseen onnenpyörässä. Toisaalta tyytymättömyyttä ruokkivat jatkuvat lupaukset paremmasta. Säveltäessäni kuvittelin mielessäni musiikkia, joka on luonteeltaan hyperenergistä, levotonta ja ylitsepursuavaa, juhlavaa sekä voimakasta, mahtipontistakin. Musiikki on kuin karnevalistiset kehykset tälle saavuttamattomuuden kokemukselle ja upeiden mahdollisuuksien avaruudelle.

Pakenevassa horisontissa häämöttävä onnellisuus ja sen tavoittamattomuus nykyhetkessä pitää meidät liikkeessä, saa tekemään töitä. Kuka määrittää onnellisuuden reseptin, unelmien elämän ja onnelliseksi tekevän kokonaisuuden? Osaanko edes tunnistaa onnellisuutta? Halutaanko minun olevan onnellinen? Vai onko kaikki kiinni vain puhtaasta sattumasta, hyvästä onnesta?